Het blijkt dat besmetting met het Covid-19 virus een grote impact kan hebben op diverse gebieden:  vermoeidheid, krachtsverlies en verlies conditie, gewichtsverlies, slikstoornissen,  overprikkeling en moeite om uw dagelijks leven weer op te pakken etc.

Als 1e lijn hulpverleners willen wij door goede samenwerking de zorg voor de post-Covid-19 patiënt optimaliseren, gericht die zorg kunnen inzetten die voor die patiënt noodzakelijk is, en op korte termijn kunnen handelen

Fysiotherapie Eefde, Ergotherapie Totaal, de diëtisten van Sensire en logopediepraktijk Gelderland hebben daarom hun krachten gebundeld.

Wij hebben structurele afspraken gemaakt over onderling overleggen, afstemmen met de patiënt en de verwijzer. Hierdoor wordt de zorg effectiever en vullen onze behandelingen elkaar aan.

Behandeling van ex-Covid-19 patiënten gebeurt altijd op verwijzing van een huisarts of specialist. De fysiotherapie wordt dan vergoed vanuit de basisverzekering.