Oedeemfysiotherapie

Oedeem is een overmatige ophoping van vocht in weefsels en is zichtbaar als zwelling. Er bestaan verschillende vormen van oedeem die ieder hun eigen  aanpak hebben. Bij de ene vorm zal de nadruk meer liggen op de manuele lymfdrainage, terwijl bij een andere vorm compressie en de oefentherapie belangrijker kan zijn.

 De oedeemfysiotherapie kan uit een combinatie van de volgende behandelingen bestaan:

  • manuele lymfdrainage (een oppervlakkige milde en ontspannen massage waarbij het afvoerende lymfsysteem gestimuleerd wordt)
  • lymftaping (met een speciale tape kan de behandeling ondersteund worden en in sommige gevallen kan deze de compressie vervangen)
  • compressie (letterlijk het uitoefenen van druk, door zwachtelen en meestal gevolgd door een therapeutisch elastische kous)
  • oefentherapie, ademhalingsoefeningen

De oedeemfysiotherapeut werkt nauw samen met de behandelend specialist, mamma-care verpleegkundige en de bandagist (verstrekker van de elastische kousen)

meer informatie: www.nvfl.nl

Indicaties

Vormen van oedeem:

  • lymfoedeem: door een beschadigd lymfsysteem ( bv door operatie of bestraling na kanker ) of een aangeboren slecht functionerend lymfsysteem
  • veneus oedeem: door onvoldoende capaciteit van het afvoerende bloedvatsysteem
  • lipoedeem: door abnormale vetcelhypertrofie.
  • Daarnaast kan er na een trauma of operatie sprake zijn van oedeem, ook dat is goed behandelbaar