Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut heeft zich na de opleiding fysiotherapie gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen.

Kinderen leren spelenderwijs en ontwikkelen zich door te bewegen en te spelen. Soms gaat dit niet vanzelf en is de ontwikkeling vertraagd of afwijkend. Juist deze kinderen hebben meer oefening nodig om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen of moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te functioneren.

Kinderen vragen om een eigen benadering, er wordt behandeld in een kindvriendelijke omgeving, gebruik gemaakt van specifiek spelmateriaal en de instructies en dosering worden aan het kind aangepast. Als het nodig is, kan de  behandeling thuis plaatsvinden, dit gebeurt o.a. bij baby’s en bij kinderen met ernstige beperkingen.

meer informatie: www.nvfk.nl

Indicaties

Voorbeelden van indicaties:

  • motorische ontwikkelingsachterstand
  • orthopedische afwijkingen
  • te lage of te hoge spierspanning
  • ademhalingsproblematiek
  • voorkeurshouding
  • billenschuiven
  • houdingsproblemen
  • schrijfproblemen
  • sensomotorische problemen
  • DCD, ADHD, pervasieve ontwikkelingsproblemen