Beweegprogramma’s

Om te komen tot een actieve en gezonde leefstijl is een beweegprogramma bij ons een prima hulpmiddel. Pijlers van de programma’s zijn conditieverbetering, toename van spiermassa, leefstijlverandering en kennisoverdracht.

Een beweegprogramma beslaat minimaal 3 maanden. Gedurende 11 weken zijn er zijn twee groepsbijeenkomsten (van 1 uur) per week. De groepsgrootte is maximaal 8 deelnemers. Voorafgaand is er een individuele intake met testen en metingen, deze metingen worden herhaald na 3, 6 en 12 maanden.

De beweegprogramma’s worden, afhankelijk van polis en zorgverzekeraar, geheel of gedeeltelijk door de zorgverzekeraar vergoed. Voor deelname is een verwijzing van de huisarts of specialist noodzakelijk.

Op dit moment bieden wij de  beweegprogramma’s Diabetes Mellitus II, Fit en Gezond gewicht en het beweegprogramma Rugtriatlon aan. Wij zijn hiervoor specifiek geschoold.