Aandachtsgebieden

Een speciaal aandachtsgebied voor fysiotherapeuten. In 2006 startte het eerste schoudernetwerk van Nederland in het Deventer Ziekenhuis onder leiding van schouder-orthopeed Dr. R.C.Koorevaar. Onze praktijk mocht daar aan deelnemen.

Sindsdien is  er een  constante  ontwikkeling en uitwisseling geweest in  behandelmogelijkheden, die we met  voldoening in praktijk  brengen. Eén van de grote voordelen van een netwerk is het snelle overleg, waardoor diagnostiek -zoals echografie- effectief kan worden ingezet.

Het indicatie gebied is breed  van hervatten competitieve  sportactiviteit tot  het revalideren na een prothese. Inmiddels  zijn wij  ook actief  in het Zutphense  schoudernetwerk dat  in 2019 werd opgericht met als initiatiefnemers  dr. Freijzer en Dr  Driesprong van het Gelre ziekenhuis Zutphen.

Jaarlijks krijgen naar schatting 140.000 mensen in Nederland te maken met een vorm van hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een ongeluk, een herseninfarct of een hersenbloeding.

Tegenwoordig zijn er meer dan 50.000 mensen gediagnosticeerd met de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme Aandoeningen op neurologisch gebied zijn vaak complex en vragen om een gespecialiseerde aanpak. Wanneer dit in de eerste lijn kan plaatsvinden, kan de cliënt zonodig ook thuis in zijn bekende omgeving begeleid worden

Doel van de fysiotherapeutische behandeling

Deze is afgestemd op de hulpvraag en richt zich op het zo optimaal mogelijk zelfstandig kunnen functioneren in het dagelijks leven. Aandachtspunten zijn vooral  het bewegen in het algemeen en de algemene dagelijkse vaardigheden.

De behandeling richt zich met name op:

 • Spierkracht
 • Mobiliteit
 • Coördinatie
 • Uithoudingsvermogen
 • Beweegangst> vertrouwen
 • Valtraining
 • Ontspanning en ademhaling
 • Concentratie

Informeren en adviseren van mantelzorger maakt eveneens deel uit van het behandeltraject. De behandeling kan plaatsvinden bij de cliënt thuis en in de praktijk.

meer informatie: www.parkinsonnet.nl

Een vaatziekte waarbij de slagaderen in het been vernauwd zijn en ook wel bekend staat als etalagebenen. Wanneer er onvoldoende zuurstof naar de spieren aangevoerd kan worden krijgt u tijdens het lopen pijn, kramp of een doof gevoel in uw been. Een poosje stilstaan maakt dat de doorbloeding van de kuit weer op gang komt en de toevoer van zuurstof zich weer herstelt.

De belangrijkste maatregel bij vernauwing van de beenslagader is zorgen voor een betere doorbloeding in het been. Gesuperficeerde looptraining is daarvoor erg effectief gebleken. De looptraining richt zich in de eerste plaats op het vergroten van de pijnvrije loopafstand maar zeker ook op het verbeteren van de kracht in de benen en vergroten van het algemeen uithoudingsvermogen.

Ruim tien jaar geleden werd Claudicationet opgericht voor patiënten met ‘etalagebenen’, ofwel perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Sinds 2020 is de naam veranderd, “Chronisch ZorgNet”, en is het netwerk bedoeld voor meerdere chronische aandoeningen.

meer informatie: www.chronischzorgnet.nl

Als je wordt geconfronteerd met de diagnose kanker staat je wereld even stil . Vervolgens beland je in onderzoeken en behandelingen en ziet je leven er ineens heel anders uit dan daarvoor. Dit alles heeft een enorme impact op je lichaam en  op hoe jij je voelt. Je kunt te maken krijgen met pijn, vermoeidheid, uiterlijke verandering,  verlies van conditie en spierkracht, belemmeringen in je bewegen en met gevoelens van onzekerheid en stress.  Dit vraagt nogal wat en een ieder die hiermee geconfronteerd wordt, probeert op zijn eigen manier met de nieuwe situatie om te gaan.

De fysiotherapeut kan hierbij een ondersteunende rol vervullen en kijkt samen met u waar de knelpunten liggen en samen wordt er een op maat gesneden plan van aanpak opgesteld. Soms worden daarbij ook andere hulpverleners ingeschakeld bijvoorbeeld de diëtist.

Bewegen is in alle fases van het behandeltraject én daarna van groot belang. Uit alle onderzoeken blijkt steeds weer dat mensen die tijdens en na de behandelingen blijven bewegen de behandelingen beter volhouden, zich fitter  voelen, minder vermoeidheid ervaren en beter met de emotionele impact kunnen omgaan. Soms is een beweegadvies voldoende maar  bewegen onder begeleiding is vaak makkelijker op te pakken en vol te houden. Dit kan zowel individueel als in een groep.  Verbeteren van conditie en kracht maar ook omgaan met vermoeidheid, dagritme en aandacht voor ontspanning zijn aspecten die aan bod komen.

Tevens is er een beweeggroep Oncologie. De beweegroep oncologie is bedoeld voor (ex)kankerpatiënten die fysiek minder belastbaar zijn dan voorheen dan wel diverse lichamelijke klachten hebben, zoals vermoeidheid of verminderd uithoudingsvermogen. Ook tijdens de chemo-behandeling zijn er goede mogelijkheden om door te trainen.

Bekijk Folder

Kinesio / Medical taping is een methode waarbij elastisch tape wordt gebruikt om spieren in hun functie te ondersteunen. De tape heeft een liftende werking op de opperhuid. Hierdoor ontstaat er drukvermindering. Dit resulteert in een verbetering van de spierfunctie en een ondersteuning van de gewrichtsfunctie. Het bloed en de lymfecirculatie worden geactiveerd en de pijnreceptoren krijgen meer ruimte, waardoor de pijn vermindert. Het wordt in de sportwereld de laatste tijd veel toegepast.

Voorbeelden van toepassingen zijn:

 • de (na)behandeling van blessures aan het bewegingsapparaat
 • het verminderen van ontstekingen of vochtophopingen (lymfoedeem).
 • het verbeteren van de beweeglijkheid van een gewricht.
 • houdingscorrecties of standsverandering van een gewricht.
 • behandeling van klachten die door overbelasting zijn ontstaan,

De tape die wij gebruiken (cure tape) is hypoallergeen en geeft zelden allergische reacties. Ook is de tape watervast: u kunt er gerust mee douchen en zwemmen!

meer informatie: www.fysiotape.nl

De longfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van mensen met aandoeningen die gerelateerd zijn aan de longen. Hier vallen o.a. onder COPD, astma maar ook revalideren na ziek te zijn geweest van het Covid-19 virus.

Afhankelijk van de klachten bestaat de behandeling meestal uit het oefenen en verbeteren van ademhalingstechnieken, gebruik maken van mogelijkheden, omgaan met beperkingen en trainen van kracht en uithoudingsvermogen.

Een deel van deze behandelingen vallen in de basiszorg van uw zorgverzekering. Welk deel dat is kan ik samen met u uitzoeken, dit is afhankelijk van de aard en ernst van uw klachten.

Revalidatie na Covid-19

Het blijkt dat besmetting met het Covid-19 virus een grote impact kan hebben op diverse gebieden:  vermoeidheid, krachtsverlies en verlies conditie, overprikkeling en moeite om uw dagelijks leven weer op te pakken, gewichtsverlies, slikstoornissen etc.

Als 1e lijn hulpverleners willen wij door goede samenwerking de zorg voor de post-Covid-19 patient  optimaliseren, gericht die zorg kunnen inzetten die voor die patiënt noodzakelijk is, en op korte termijn kunnen handelen

Fysiotherapie Eefde, Ergotherapie Totaal, de diëtisten van Sensire en logopediepraktijk Gelderland hebben daarom hun krachten gebundeld.

Wij hebben structurele afspraken gemaakt over onderling overleggen, afstemmen met de patiënt en de verwijzer. Hierdoor wordt de zorg effectiever en vullen onze behandelingen elkaar aan.

Behandeling van ex-Covid-19 patiënten gebeurt altijd op verwijzing van een huisarts of specialist. De fysiotherapie wordt dan vergoed vanuit de basisverzekering.