Met alle zorgverzekeraars hebben we contracten afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Als u uw afspraak om welke reden dan ook moet afzeggen, doe dat dan ruim van tevoren, maar minimaal 24 uur voor de feitelijk gemaakte afspraak. Als u binnen 24 uur voor de behandeling annuleert of de afspraak niet nakomt, wordt deze altijd aan u doorberekend. Dit is 75% van het geldende consulttarief. Let op: deze nota is niet te declareren bij uw zorgverzekeraar.

Tarieven per 1 januari 2021

Verrichting Prijs
Zitting fysiotherapie € 34,90
Zitting kinderfysiotherapie € 52,35
Zitting manuele therapie € 52,35
Zitting oedeemtherapie € 52,35
Zitting groepstherapie 2 tot 3 personen € 34,90
Zitting groepstherapie 4 personen € 25,95
Zitting groepstherapie 5-10 personen € 21,50
Screening (DTF) € 17,45
Screening, intake en onderzoek € 52,35
Intake en onderzoek na verwijzing € 52,35
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief rapportage € 69,80
Lange zitting € 52,35
Toeslag voor behandeling aan huis € 15,75
Toeslag voor behandeling werkplek eenmalig € 15,75
Instructie/overleg ouders van de patiënt (door kinderfysiotherapeute) € 52,35
Kinderfysiotherapeutisch rapport € 52,35
Uitgebreide rapportage aan derden € 52,35
Niet nagekomen afspraken € 26.20

Behandelingen, die minder dan 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.